top of page

Princíp Twineco ®

Twineco ® zariadenia sú založené na technológii s využitím vysoko kvalitných kompresorov, ktoré pre svoj

primárny okruh používajú extrémne nízky objem 100 % prírodných chladív R717 a R723. Ich vysoká objemová

chladivosť umožňuje použitie minimálneho objemu náplne, čo má pozitívny vplyv na viaceré ukazovatele

efektivity a ekonomiky prevádzky systému. To sa využíva jednak pri jednokompresorových zariadeniach alebo

aj pri väčších chladiarenských celkoch, ktoré sú špecifické svojou inovatívnou konštrukciou.

Základné výhody Twineco®

- vysoko efektívna výroba chladu a tepla

- celkové zníženie nákladov na prevádzku

- dlhá životnosť

- nižšie servisné náklady

- extrémne nízka náplň ekologického prírodného chladiva

- chladivo odporúčané nariadením EU č. 517/2014 o znižovaní emisii CO2

- využívanie rekuperácie tepla

- šetrenie energií, šetrenie životného prostredia

- jednoduchší a ekonomickejší servis s minimálnym dopadom na výrobu

- bezobslužná prevádzka so vzdialeným prístupom

- smart riadenie podľa vonkajšej teploty a denných režimov

- smart predikcia servisu a porúch

- Twineco® smart regulácia špeciálne vyvinutá pre potreby zimných štadiónov

- tichá a jednoduchá prevádzka

bottom of page