top of page

Potravinárstvo

Zdroje chladu a mrazu Twineco ® nastavujúce nové trendy v tomto segmente Vám zabezpečia bezstarostnú,

efektívnu a ekonomickú prevádzku pre Vašu výrobu. Okrem výroby chladu umožňujú využitie všetkého tepla,

ktoré pri výrobe chladu vzniká a v minulosti bolo brané iba ako odpad. Naše systémy ho umožňujú použiť

napríklad na prípravu teplej úžitkovej alebo pitnej vody, vykurovanie priestorov, ... Tým sa účinnosť chladiacej

jednotky viac ako zdvojnásobuje a efektivita použitej energie sa odzrkadľuje vo viacerých smeroch. Twineco®

obsahuje prírodné chladivá a preto neobsahuje emisie CO2, nepoškodzuje životné prostredie, nie je zaťažené

zložitou legislatívou schvaľovania, nahlasovania kvót a kontrol na úniky chladiva.

Vhodný zdroj chladu a tepla pre:

Vhodný zdroj chladu a tepla pre:

  • bitúnky

  • rozrábky mäsa

  • výrobu potravinárskych výrobkov

  • výrobu piva a nápojov

  • skladovacie priestory

  • spracovanie mlieka a mliekarenských výrobkov

  • mraziace boxy

  • predajne

bottom of page