Potravinárstvo

Zdroje chladu a mrazu twineco nastavujúce trendy v segmente, Vám zabezpeči bezstarostnú, efektívnu a ekonomickú prevádzku pre Vaśu výrobu. Máme mnoho skúseností s prevádzkou a preto ponúkame možnosť úspory aj na strane vykurovania a ohrevu teplej vody pitnej a úžitkovej prostredníctvom vznikajúceho odpadného tepla pri procese výroby chladu a mrazenia. Twineco obsahuje prírodné chladivá a preto dlhodobo nepoškodzuje životné prostredie, nie je zaťažené zložitou legislatívou schvaľovania, nahlasovania, kvót a kontrol na úniky chladiva, neobsahuje emisie CO2.

Zdroj chladu a tepla:

Bitúnky

Rozrábka mäsa

Výroba potravinársky výrobkov

Výroba piva, nápojov

Skladovacie priestory

Mraziace box

• Predajne