top of page

Tepelné čerpadlá

  • voda-voda, voda-vzduch

  • prírodné chladivá R717 a R723

  • vyhotovenie do interiéru alebo exteriéru

  • možnosť využívať kondenzačné teplo

  • žiadne emisie CO2

  • na základe legislatívy nie je potrebné schvaľovanie a nahlasovanie takéhoto zariadenia na príslušnom

  • mieste SR

  • nie je potrebné dodržiavať povolené ročné úniky a viesť o nich záznamy

  • nie je potrebné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti a úniku fluórovaných skleníkových plynov

  • oprávnenou osobou

bottom of page