Výkon 5 kW- 2 MW

 Voda-voda, voda-vzduch

 Prírodné chladivá R717, R723

 Možnosť využívať kondenzačné teplo

 Žiadne emisie CO2

 Na základe legislatívy nie je potrebné schvaľovanie a nahlasovanie        takéhoto zariadenia na príslušnom mieste SR

 Nie je potrebné dodržiavať povolené ročné úniky a viesť o nich              záznamy

 Nie je potrebné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti a úniku              fluórovaných skleníkových plynov oprávnenou osobou

Tepelné čerpadlá