Kondenzačné jednotky

 Výkon 5 kW- 1,5 MW

 Prírodné chladivá R717, R723

 Vyhotovenie do interiéru alebo exteriéru

 Možnosť využívať kondenzačné teplo

 Žiadne emisie CO2

 Na základe legislatívy nie je potrebné schvaľovanie a nahlasovanie        takéhoto zariadenia na príslušnom mieste SR

 Nie je potrebné dodržiavať povolené ročné úniky a viesť o nich              záznamy

 Nie je potrebné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti a úniku              fluórovaných skleníkových plynov oprávnenou osobou

Kontaktujte nás...

Contact us...

ABC Food Machinery spol s.r.o.

Nerudová 51, Bratislava

 

+421 903 100 804     

 

abc@abcfood.sk

© ABC Food Machinery spol s.r.o. 2016