Kompletné TwinEco komerčné riešenia

Vysoko efektívny zdroj chladu a tepla pre váš komfort. Naše chladiče a tepelné čerpadlá, využívajúce len prírodné chladivá bez vplyvu na ozónovú vrstvu a globálne otepľovanie Vás počas prevádzky nebudú zaťažovať zložitou legislatívou zariadení využívajúcich sklennikové plyny spôsobujúce poškodenia ozónovej vrstvy, skleníkový efekt a vysoké emisie CO2.

Zdroj chladu a tepla:

Skladovacie priestory

Administratívne budovy

Predajne

Hotely

Haly

Chladiarne

• Mraziarne