top of page

Komercia

Vysoko efektívny zdroj chladu a tepla pre Váš komfort. Naše chladiče a tepelné čerpadlá, využívajúce len

prírodné chladivá bez vplyvu na ozónovú vrstvu a globálne otepľovanie, Vás počas prevádzky nebudú zaťažovať

zložitou legislatívou zariadení využívajúcich skleníkové plyny, ktoré spôsobujú poškodenie ozónovej vrstvy,

skleníkový efekt a produkujú vysoké emisie CO2 .

Vhodný zdroj chladu a tepla pre:

  • skladovacie priestory

  • administratívne budovy

  • predajne

  • hotely

  • haly

  • chladiarne

  • mraziarne

bottom of page