Riešenia pre priemysel s TwinEco

Kompresorové jednotky pre prevádzky s vysokým nárokom na spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady . Kompresorové jednotky Twineco  v hybridnom prevedení, sú ideálne pre tie najnáročnejšie prevádzky s možnosťou využívania chladiaceho a kondenzačného výkonu. Twineco obsahuje prírodné chladivá a preto dlhodobo nepoškodzuje životné prostredie, nie je zaťažené zložitou legislatívou schvaľovania, nahlasovania, kvót a kontrol na úniky chladiva, neobsahuje emisie CO2. 

Zdroj chladu a tepla:

Mäso spracujúci priemysel

Mlieko spracujúci priemysel

Maštale, chovy

Kaliarne, zlievarne, oceliarne

Výroba plastov, zdroj chladu pre vstrekolisy

Drevárensky priemysel

• Gumárenský priemysel

 Priemyselné haly, parky

Priemyselné tepelné čerpadlá

Energetika