top of page

Priemysel

Kompresorové jednotky pre prevádzky s vysokým nárokom na spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady.

Kompresorové jednotky Twineco® v hybridnom prevedení sú ideálne pre tie najnáročnejšie prevádzky

s možnosťou využívania chladiaceho a kondenzačného výkonu. Twineco® obsahuje prírodné chladivá a preto

dlhodobo nepoškodzuje životné prostredie, nie je zaťažené zložitou legislatívou schvaľovania, nahlasovania

kvót a kontrol na úniky chladiva a neobsahuje emisie CO2 .

Vhodný zdroj chladu a tepla pre:

  • mäso spracujúci priemysel

  • mliekarenský priemysel

  • maštale a chovy

  • kaliarne, zlievarne, oceliarne

  • výrobu plastov, zdroj chladu pre vstrekolisy

  • drevospracujúci priemysel

  • gumárenský priemysel

  • priemyselne haly a parky

  • energetiku.

bottom of page